Experten in professioneel vastgoedadvies

Bouwexpertises, schaderegeling

Naast de schattingen en de plaatsbeschrijvingen, is de bouwexpertise een derde werkdomein van de vastgoedexpert.Het gaat hier dan meestal om schade aan onroerende goederen, ingevolge: 

   • een brand                      
   • een waterschade
   • schade tijdens of na bouwproces
   • Bouw- en conceptiefouten

De expert-schaderegelaar kan daarbij optreden in verschillende hoedanigheden:

   • Aangesteld door de verzekeringsmaatschappij, in zaakschade, aansprakelijkheid of in rechtsbijstand
   • Als persoonlijk expert voor een schadelijder
   • Aangesteld door de rechtbank als gerechtsdeskundige
   • Als scheidsrechter in geschillen buiten de rechtbank