Experten in professioneel vastgoedadvies

Plaatsbeschrijvingen

Bij bouwwerken 

Wij stellen een nauwkeurige beschrijving met fotoreeks op van alle bouwdelen die schade kunnen ondervinden door de  bouwwerken vooraleer die worden aangevat. Dit stelt ons in staat op het einde van de bouwwerken ontegensprekelijk aan te tonen welke schade reeds aanwezig was voorafgaand aan de werken en welke schade er bij gekomen is ten gevolge van de bouwwerken.
Ook kunnen wij om vergrotingen van scheuren te bepalen, indien noodzakelijk, “getuigen” aanbrengen. Dit zijn strookjes die over een een scheur worden geplaatst. Deze strookjes zijn voorzien van merktekens (of een gewoon stukje papier dat over de scheur wordt gekleefd, afgetekend/genummerd door de deskundige), de stand van de merktekens worden genoteerd in de plaatsbeschrijving en worden op het einde van de werken vergeleken, bij vergroting/verkleining zullen de merktekens ten opzichte van elkaar verschoven zijn, wat een zetting van de constructie betekend.
Voor sommige in slechte staat verkerende delen of constructies zal er geen nauwkeurige beschrijving opgemaakt worden daar de staat van het te beschrijven deel dit niet toelaat. Eventuele schade aan dit deel zal dan ook van ondergeschikt belang zijn.
Naast de gedetailleerde beschrijving van de schade aan het gebouw zelf beschrijven wij eveneens de wegenis naar en van de werf, de naburige eigendommen, tuinmuren en beplantingen.

Deze plaatsbeschrijving is GRATIS voor de eigenaar van het te beschrijven naburige pand en wordt uitgevoerd in opdracht van de bouwheer, aannemer of architect die de kosten van de deskundige ten laste nemen.

Veel verzekeringsmaatschappijen stellen een dergelijke plaatsbeschrijving verplicht vooraleer dekking te verlenen.

De eigenaar van een pand waarvoor een plaatsbeschrijving is
opgemaakt zal de opdrachtgever onmiddellijk verwittigen bij schade zodat deze onmiddellijk de nodige maatregelen kan treffen om de schade te beperken en aangifte. Bij verhuur 

Een essentieel en sinds mei 2007 verplicht element bij het afsluiten van een huurovereenkomst is de plaatsbeschrijving. Het is de enige manier waarop je, bij het einde van het huurcontract, kan nagaan voor welke beschadigingen een huurder verantwoordelijk is en waarvoor hij dan ook de verhuurder moet vergoeden via de gestelde huurwaarborg.
Wij zorgen voor een gedetailleerde beschrijving van het huurpand met vermelding van de aanwezige schades, sleutels en tellerstanden. Op het einde van het huurcontract komen wij de eindstaat bekijken en vergelijken met de beginstaat. Op basis van dit eindverslag zal beslist worden over de huurwaarborg.

Schade
In het belang van de huurder is het van primordiaal belang dat die plaatsbeschrijving op een zeer gedetailleerde wijze gebeurt. Op het einde van de huur ben je immers verplicht het onroerend goed in dezelfde staat terug te geven en draai je op voor elke schade die er nog niet was op het moment van de plaatsbeschrijving. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed.

Verplicht
Belangrijk is dat de plaatsbeschrijving 'op tegenspraak' gebeurt. Dat wil zeggen dat de verhuurder en huurder beide aanwezig moeten zijn of zich door iemand moeten laten vertegenwoordigen. Huurder en verhuurder kunnen samen beslissen om een beroep te doen op een vastgoedexpert. In dat geval draait elk op voor de helft van het ereloon.
Het is ook mogelijk dat elke partij zich afzonderlijk door een eigen expert laat vergezellen. De kosten zijn voor eigen rekening.

Wanneer?
De plaatsbeschrijving moet bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd worden en moet er samen mee geregistreerd worden. De beschrijving moet gebeuren in de periode dat het goed onbewoond is ofwel tijdens de eerste maand van bewoning.