Experten in professioneel vastgoedadvies

Schattingen

Wij zijn erkende vastgoedexperten die optreden voor banken, de overheid, bedrijven en particulieren. Wij zijn geen rechters of bemiddelaars in conflicten. Wel wordt gedegen rekening gehouden met onze verslagen door iedereen die er belang bij heeft, zoals:

• De bank: voor de goedkeuring van een krediet.                     
• De verzekeringsmaatschappij: in functie van brandpolis, schadegevallen …
• De koper/verkoper: in functie van de onderhandelingen bij de verkoop
• De rechter: bij verkoop van een onroerend goed met een bewindvoerder, een curator …
• Erfgenamen: in functie van de verkoop van een onroerend goed of onderlinge verdeling ervan.
• Bij echtscheiding: bij onderlinge verdeling van het onroerend goed tussen de partners.
• De bevoegde overheid: bij onteigening van een onroerend goed
• De onteigende: bij onderhandelingen met de bevoegde ambtenaar voor de onteigening.
• De notaris: in functie van successieaangifte of advies naar hun cliënten.                    
• De boekhouder/fiscalist: voor belastingsoptimalisatie, inbreng in vennootschap, vruchtgebruik, huurwaarde
• Ouders: die correct willen schenken of verdelen onder de kinderen.
• Iedereen: die de actuele waarde wil kennen van zijn onroerend goed om welke reden dan oo
k.


Wij analyseren uw onroerend goed, leggen het op de weegschaal en informeren u over de actuele waarde, rekening houdend met de vastgoedmarkt en alle voor- en nadelen van het onroerend goed.

Wij zijn perfect geplaatst om tijdig de evoluties in de vastgoedmarkt te doorzien. Evoluties waar wij u als cliënt optimaal laten van profiteren of maximaal tegen beschermen. Deze kennis en bruikbare vergelijkingspunten zijn onontbeerlijk voor een correcte schatting van uw onroerend goed.

Naast de bepaling van de venale waarde, schatten wij tevens de vrijwillige openbare verkoopwaardede gedwongen openbare verkoopwaarde en gebeurlijk de verhuurwaarde. De venale waarde of onderhandse verkoopwaarde is de waarde die ieder redelijk mens wil betalen voor dat onroerend goed als het (met voldoende publiciteit) op de vastgoedmarkt wordt aangeboden.

Wij leveren een deskundig verslag af dat is gebaseerd op technische en economische overwegingen. Behalve de waarde van het goed bevat het verslag ook de plannen, foto's, de algemene beschrijving, de manier waarop het is gebouwd, de kwaliteit van de constructies, de stedenbouwkundige aspecten van het pand en de waardebepalende voor- en nadelen van het onroerend goed. Wij bekijken uw onroerend goed vanuit invalshoeken waaraan u misschien helemaal niet dacht!